logo-koo

 

kampanja-koo

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

VIII  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Sanski Most: Hotel “Zlatna dolina” 22. i 23.10.2014.g.

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda: 22.10.2014.g.

 

10:00 – 10:30    Registracija učesnika

 

10:30 – 10:45    Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina konferencije predsjedavajući Koalicije za Strategiju i   izjednačavanje mogućnosti i prava OSI USK-a g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

10:45 – 11:15     Tema broj 1

“AKCIONI PLAN USK” – Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti

OSI USK-a. Prezentiraju: g-din Enes Alibegović i g.đa Bilka Žerić
PREZENTACIJA TEME 3: AKCIONOG PLANA ZA KONFERENCIJU 2014

11:15 – 11:30     Diskusija po temi prvoj

 

11:30 – 12:00    Tema broj 2

“Pristupačnost – nezavisno življenje i uključenost u zajednicu OSI.”

Iskustva u Republici Makedoniji. Prezentuje: g-din Branimir Jovanovski predsjednik mobilnosti Makedonija.

12:00 – 12:15    Diskusija po temi drugoj

 

 

12:15 – 12:45    Tema broj 3

“Pravni status OSI u Republici Srbiji”. Prezentuje:g-din Slaviša Savić predsjednik udruženja paraplegičara mačvanskog okruga Republika Srbija.

12:45 – 13:00    Diskusija po temi trećoj

 

13:00 – 13:30     Tema broj 4

“Stigma i diskriminacija  OSI u BiH”. Prezentuje: dr. g-din Nermin Toromanović

                         – Dom zdravlja Cazin (UGOSG USK)

13:30 – 13:45    Diskusija po temi četvrtoj

 

13:45 – 15 :00   Pauza za ručak

 

15:00 – 15:30    Tema broj 5

“Transplantacija organa – novi život na dar”. Prezentuje: predsjednik Federalnog udruženja dijaliziranih g-din Tomislav Žuljević.

15:30 – 15:45    Prezentacija dokumentarnog filma “Novi život”- po temi petoj.

15:45 – 16:15    Tema broj 6

                        “Utvrđivanje moždane smrti”. Prezentuje: dr. g-din  Orhan Šaban.

16:15 – 16:30    Prezentacija dokumentarnog filma “Operacija srca uživo”-po temi šestoj.

16:30 – 16:45    Pauza za kafu

 

16:45 – 17:15    Tema broj 7

“Radikalni pristup o ostvarivanju prava OSI”.  Prezentuje: predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska g-din Tomislav Velić.

17:15 – 17:30    Diskusija po temi sedmoj

 

17:30 –             Zatvaranje prvog dana rada Konferencije, a zatim posjeta Spomen obilježja civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu.

18:00 – 19:00  Večera

 

20:00 – Druženje


 

Drugi dan rada

 

VIII  MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Četvrtak: 23.10.2014.g.

 

09:30 – 09:50    Tema broj 8

“Primjer dobre prakse u primjeni Međunarodne Konvencije o pravima OSI u Republici Hrvatskoj”. Prezentuje: g-din Tomislav Velić predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska.

09:50 – 10:05    Diskusija po temi osmoj

 

10:05 – 10:25    Tema broj 9

“Deinstitucionalizacija OSI u mogućim slučajevima – potreba centra na području USK-a za zbrinjavanje  težih slučajeva mentalne retardacije gdje nije moguće provođenje inkluzije”. Prezentuje:g-din Haris Haverić direktor  “SUMERO” Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

10:25 – 10:40    Diskusija po temi devetoj

 

10:40 – 11:00    Tema broj 10

“Prezentacija Zakona o zabrani diskriminacije u BiH”. Prezentuje: dipl.  Pravnica Sandra Jašarević.

11:00 – 11:15     Diskusija po temi desetoj

 

11:15 – 11:35     Tema broj 11

“Iskustva, dobre prakse”. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u Federaciji BiH. Prezentuje: Predstavnik Fonda za zapošljavanje u F BiH  g.-din Samir Krivić

                       

11:35 – 11:50     Diskusija po temi jedanaestoj

 

11:50 – 12:10     Tema broj 12

“Fond za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje u RS-u”. Iskustva, dobre                   prakse. Prezentuje: g-din Zoran Tepić

12:10 – 12:25    Diskusija po temi dvanaestoj

 

 

12:25 – 13:00    Zaključci i zatvaranje rada VIII Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI u okviru Akcionog plana i Strategije o izjednačavanju prava i mogućnosti OSI USK.

 

13:30    Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.