logo-koo

grb-koo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo rada i socijalne politike

kampanja-koo

KAMPANJA ” DJELUJMO ZAJEDNO  “

 

VII  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI U USK-a

Sanski Most,Hotel»Zlatna dolina» 23. i 24.10.2013.g.

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda:23.10.2013.g.

 

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje rada  Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući   Koalicije  za  Strategiju  i  izjednačavanje mogućnosti  i  prava  OSI  USK-a g. Jusmir Alibabić 


          

10:45 – 11:15 Tema broj 1

“Prijevremeni porod kao najčešći uzrok kod djece sa neurorazvojnim smetnjama” mr.,sci.,prim.,dr. Edina Karabeg -spec. pedijatar, Opća bolnica Sanski Most

 

11:15 – 11:30  Diskusija po temi prvoj

 

11:30 – 12:00  Tema broj 2

“PRAVNI POLOŽAJ OSI u Srbiji” gdin. Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih Republike Srbije

 

12:00 – 12:15 Diskusija po temi drugoj

 

12:15 – 12:45  Tema broj 3

AKCIONI PLAN USK – Koalicija za izjednjačavanje prava i mogućnosti OSI USK, prezentiraju Enes Alibegović i Bilka Žerić

PREZENTACIJA TEME 3: AKCIONOG PLANA ZA KONFERENCIJU 2013

12:45 – 13:00 Diskusija po temi trećoj

                       

13:00 – 13:30  Tema broj 4

“Invalidnost i profesionalna rehabilitacija OSI u BiH” ,mr. Nermin Toromanović – Dom zdravlja Cazin (UGOSG USK)

 PREZENTACIJA TEME 4: INVALIDNOST I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BiH

13:30 – 13:45  Diskusija po temi četvrtoj

 

13:45 – 15:00  Pauza za ručak

 

15:00 – 15:30  Tema broj 5

“Resursni centar u funkciji unapređenja inkluzije na području općine Ključ” Ismeta Kesedžić, dipl. defektolog-oligofrenolog, JU Centar za socijalni rad Ključ

 PREZENTACIJA TEME 5: RESURSNI CENTAR U FUNKCIJI UNAPREĐENJA INKLUZIJE NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

15:30 – 15:45  Diskusija po temi petoj

 

15:45 – 16:15  Tema broj 6

Usluga i prava socijalne zaštite OSI u R Makedonije, Zakon socijalne zaštite sl. Vesnik na R. Makedonija br.75/09 od 26.06.2009. Vasil Tomov, čl. uo. Mobilnost Makedonije

PREZENTACIJA TEME 6: USLUGA I PRAVA SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA S INVALIDITETOM U REPUBLICI MAKEDONIJI

16:15 – 16:30  Diskusija po temi šestoj

 

16:30 – 16:45  Pauza za kafu

 

16:45 – Zatvaranje prvog dana rada Konferencije, a zatim posjeta Spomen obilježja Civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

18:00 – 19:00  Večera

 

21:00  Druženje

Drugi dan rada

VII  MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI U USK-a

 

 Četvrtak:24.10.2013.g.

 09:30 – 09:50  Tema broj 8

 “Žena sa invaliditetom jučer, danas i sutra” – preduzeće za zapošljavanje OSI “Lotosice” Tuzla prezentuje izvršni direktor udruženja – Lotosice gđa. Enisa Bratanović

 PREZENTACIJA TEME 8: ŽENE SA INVALIDITETOM JUČER,DANAS I SUTRA

09:50 – 10:05 Diskusija po temi broj 8

 

10:05 – 10:25  Tema broj 9

“Sudbina djece s teškoćama u obrazovnom sistemu” , Tomislav Velić, predsjednik udruženja OSI “Bubamara” Republika Hrvatska

 PREZENTACIJA TEME 9: SUDBINA DJECE S TEŠKOĆAMA U OBRAZOVNOM SUSTAVU

10:25 – 10:40 Diskusija po temi broj 9

 

10:40 – 11:00 Tema  broj  10

Obrazovne inkluzije kao dio socijalne inkluzije na području Unsko-Sanskog Kantona, gđa. Jasminka Bujanović – predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, sporta i kulture – Adnan Kreso – Pedagoški zavod USK

11:00 – 11:15   Diskusija po temi broj 10

 

11:15– 11:45  Tema broj 11

“Iskustvena dostignuća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u RS, gdin. Zoran Tepić                 

 

11:45 – 12:00  Diskusija po temi jedanaestoj

 

12:00 – 13:00           

Zaključci i zatvaranje rada VII Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI u okviru Akcionog plana i Strategije o izjednjačavanju prava i mogućnosti OSI USK

 

13:00                Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.