XI konferencija logo

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

Sanski Most:Hotel“Sanus“ 25. i 26.10.2017.g.

11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom  USK

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda:25.10.2017.g.

 

11. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije
Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona
-gosp. Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

10:45 – 11:05 Tema broj 1

Promocija inicijative udruženja Radosti druženja “CENTAR ZA SVE“
Prezentatori:Djeca i roditelji udruženja Radosti druženja roditelja, djece i mladih s posebnim potrebama USK

11:05 – 11:20 Diskusija po temi prvoj

 

11:20 – 11:40 Tema broj 2

Prezentacija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)
Prezentuje:gđa Esma Palić, Predstavnik/ca ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

11:40 – 11:55 Diskusija po temi drugoj

 

11:55 – 12:10 Kaffe pauza

 

12:10 – 12:30 Tema broj 3

Prezentacija: Mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Prezentuju:Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
12:30 – 12:45 Diskusija po temi trećoj

12:45 – 13:05 Tema broj 4

Dobra praksa projekat EU disability card – EU kartica pogodnosti za osobe s invaliditetom
Prezentuje:g.-đa Saša Mlakar – Ministarstvo za delo družino Socialne zadeve in enake možnosti.Direktorat za invalide vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.Slovenija

13:05 – 13:20 Diskusija po temi četvrtoj

 

13:20 – 13:40 Tema broj 5

Uloga Ombudsmena u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije.
Prezentuje: gđa Zorica Gligorić-Tatić,
ispred Institucije Ombudsmena za ljudska prava

13:40 – 13:55 Diskusija po temi petoj.

 

13:55 – 15:15 Pauza za ručak

 

15:15 – 15:35 Tema broj 6

Nove tehnologije za slijepe osobe. Prezentuje: gosp. Hamdo Kentra Kantonalni Savez slijepih Sarajevo

15:35 – 15:50 Diskusija po temi šestoj

 

15:50 – 16:10 Tema broj 7

Procesi uspostave održivih servisa podrške za osobe s invaliditetom
u Bosni i Hercegovini.
Prezentuje gosp. Haris Haverić – Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO

16:10 – 16:25 Diskusija po temi sedmoj

 

17:00 – 17:30 Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

18:00 – 19:00 Večera

Od 20:00 – Druženje

Drugi dan rada

 

11. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

 

Četvrtak: 26.10.2017.g.
10:00 – 10:20 Tema broj 8

“Istraživanje i procjena pristupačnosti izbornih mjesta za osobe s invaliditetom u Republici Makedniji”.
Prezentuje:gosp. Branimir Jovanovski predsjednik mobilnosti Makedonija.

10:20 – 10:35 Diskusija po temi osmoj

 

10:35 – 10:55 Tema broj 9

Negativni faktori utjecaja ekranizacije na razvoj djeteta i primjena neurofeedback terapije kod djece sa razvojnim poteškoćama ispred „ZU DOMA ZDRAVLJA CAZIN“
Prezentuje:Dr. Sci. Nermin Toromanović, defektolog-logoped, afaziolog/kvanto-rezonantni i neurofeedback terapeut)

10:55 – 11:10 Diskusija po temi devetoj

 

11:10 – 11:30 Tema broj 10

Zavod Vozim:“Še vedno vozim – vendar ne hodim“, socialna integracija invalidov v preventivni program“
Prezentator:gosp. Janez Hudej (Zavod VOZIM, predavač Še vedno vozim
– vendar ne hodim)

11:30 – 11:45 Diskusija po temi desetoj

 

11:45 – 12:05 Tema broj 11

Savez paraplegičara USK: „Vozim iako ne hodam“ društvena integracija osoba s invaliditetom kroz preventivne programe“
Prezentuje:gđa Almedina Čamdžić

12:05 – 12:20 Diskusija po temi jedanaestoj

Zaključci, završna riječ i zatvaranje rada
11. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba s invaliditetom.

13:30 – RUČAK

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.