Sanski Most:Hotel „ASI“28. i 29.10.2020.g.

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »
14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI
Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških mjera
Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
-Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

Srijeda:28.10.2020.g.

 

10:00 – 10:30 Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje temperature i dr.

10:30 – 10:45 -Otvaranje rada Konferencije
Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona g-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju. Četrnaestu Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima osoba sa invaliditetom će otvoriti Načelnik općine Sanski Most g.-din Faris Hasanbegović

10:45 – 11:15- Tema broj 1
Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Prezentuje:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

11:15 – 11:25 Diskusija po temi prvoj

 

11:25 – 11:55 Tema broj 2
„Procesi koji su u 2020.godini vođeni u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem podrške i unapređenja položaja osoba s invaliditetom i njihovih organizacija“.
Prezentuje:gdin Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:55 – 12:05 Diskusija po temi drugoj

 

12:05 – 12:30 Kaffe pauza

 

12:30 – 13:00 Tema broj 3
Uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne medije
Prezentuje: g.-din:Haverić Haris

13:00 – 13:10 Diskusija po temi trećoj

 

13:10- 13:40 Tema broj 4
„Neurorizično dijete“
Prezentuje:mr. sc. prim Edina Karabeg Specijalista pedijatar

13:40 – 13:50 Diskusija po temi četvrtoj

 

13:50 – 15:00 Pauza za ručak

15:00 – 15:30 Tema broj 5 – 6
1. „Djeca u vihoru pandemije“.
Prezentuje:dr. Elvira Serdarevic, pedijatrica
2. “Rad sa djecom u doba pandemije”.
Prezentuje:mg. Defektologije, logoped Edita Baković


15:30 – 15:40 Diskusija po temama pet i šest .

 

15:40 – 16:10 Tema broj 7

„Sportska rekreacija osoba sa invaliditetom , potrebe i benifiti“
Prezentuje:g.-din Branimir Jovanovski predsjednik Mobilnosti Makedonija.Nacionalni savez lica sa tjelesnim invaliditetom Makedonija

16:10 – 16:20 Diskusija po temi sedmoj

 

16:20 – 16:50 Tema broj 8
Poslovanje d.o.o. Naš pogled firme za zapošljavanje OSI u i pod okolnostima Corona virusa
Prezentuje:direktor firme Jasmin Jašarevićhttps://youtu.be/bxcvxVJ_mjQ
16:50 – 17:00 Diskusija po temi osmoj

 

Zatvaranje prvog dana rada konferencije

17:10 Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu
19:00 – 20:00 Večera

 

Od 20:00 Druženje

Drugi dan rada 14. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Četvrtak: 29.10.2020.g.

10:00 – 10:30 Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje temperature i dr.

 

10:30– 11:00 Tema broj 9

Promocija modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica na osnaživanju za samostalni život i uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom – Knjiga: “Priča o mogućem”;
Promotori:
Suvad Zahirović, Sandra Marković, Nusreta Selimović i Dževad Selimović;
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla

11:00 – 11:10 Diskusija po temi devetoj

11:10 – 11:40 Tema broj 10

„Integracija osoba s invaliditetom i zapošljavanje u lokalnoj zajednici“
Prezentuje Akagić Hodžić Aida

11:40 – 11:50 Diskusija po temi desetoj

11:50 – 12:20 Tema broj 11
„ Utjecaj sociodemografskih čimbenika na pojavu poremećaja komunikacije“
Prezentuje:doc.dr. Mladenka Vukojević -defektolog,Sveučilišna klinička bolnica Mostar

12:20 – 12:30 Diskusija po temi jedanaestoj
12:30 – 13:10 Prvi vremenski okvir predstavnika RH kako slijedi:

 

1. „Što povezuje invaliditet, ljudska prava i Ciljeve održivog razvoja“
Zorislav Bobuš, Marica Mirić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Gordana Jurčević, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Traje 10 minuta i govori Marica Mirić

2. „Sprječavanje nasilja nad ženama s invaliditetom“
Lorena Vovk, Kristina Peruničić i Martina Mokus, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Traje 10 minuta i govore Lorena Vovk, Kristina Peruničić i Martina Mokus

3. „Kako udruge mogu utjecati na zdravstveni sustav? – primjer uspješne kampanje u Republici Hrvatskoj“
Dijana Roginić i Tanja Malbaša, Savez društva multiple skleroze Hrvatske
Traje 10 minuta i govore Dijana Roginić i Tanja Malbaša

4. „Važnost komunikacijskih kanala u neprofitnom sektoru i zašto su važne Europske snage solidarnosti“
Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb
Gordana Jurčević, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Traje 10 minuta i govore Ivana Kučina i Gordana Jurčević

13:10 – 13:50 Drugi vremenski okvir predstavnika RH kako slijedi: https://youtu.be/uM4ugFSlLi0
1. „Put prema sustavu rane intervencije“
Lidija Penko i Nikola Tadić, Savez udruga za autizam Hrvatske
Traje 10 minuta i govori Nikola Tadić

2. „Uloga nevladinog sektora u razvoju socijalnih usluga u zajednici – istraživanje potreba udruga osoba s invaliditetom“
Jozefina Kranjčec i Luka Keller, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom
Traje 8 minuta i govori Luka Keller

3. „Prikaz iskustava pravnog savjetovališta“
Leke Sokolaj, Hrvatski savez udruga invalida rada
Traje 7 minuta i govori

4. „Rehabilitacija osoba s mišićnom distrofijom“
Slobodan Marinković, Savez društava distrofičara Hrvatske
Traje 8 minuta https://youtu.be/GyOnVcyGieM

5. „Uloga udruga u ruralnim sredinama za osobe s invaliditetom“
Mirjana Janžek, Udruga distrofičara Krapina
Traje 7 minuta

13:50 – 14:10

 

-Završna rječ i zatvaranje 14. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

14:10 – Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.